MUDr.Martin Müller
ordinace Tradiční Čínské Medicíny


www.nextlife.cz                                       


 
     
Home
Ordinace
Léčebné metody
Co léčíme
Ceník
Kontakt
Mapa stránek
Partneři-odkazy
 
     

Nežen se za minulostí
a neztrácej se v budoucnosti.
Minulost už není.
Budoucnost ještě nepřišla.
Život je tady a teď.
                           ( Buddha )

 
 
KONTAKT

MUDr.Martin Müller
Váňova 3225
272 01 Kladno
mobil: +420 774 732 258
www.nextlife.cz

 
     
Co léčíme - Články o tradiční čínské medicíně - Nespavost z pohledu tradiční čínské medicíny

Nespavost z pohledu tradiční čínské medicíny
 
 

Pod pojmem nespavost se řadí neschopnost usnout, probouzení se během noci, probouzení se brzy nad ránem a povrchní či neklidný spánek. Potřeba spánku závisí i na našem věku: děti obecně potřebují více spánku (půlroční dítě až 16 hodin, 2 leté 13 hodin, 12 leté 10 – 12 hodin), v dospělosti se postupně potřeba snižuje (v 18 letech 9 hodin spánku, mladí lidé kolem 7–8 hodin, lidem nad 60 let pak stačí již 5 – 7 hodin spánku). Nespavost ovlivňují mimo vnitřních faktorů (viz dále) také vnější faktory jako jsou náhlé změny počasí, pití kávy či silného čaje (hlavně před spaním), konzumace jídla před spaním či "těžkého" jídla vůbec, adaptace na jiné prostředí, postel, časové posuny při přeletech, příliš horka či naopak příliš chladu v ložnici, náhlé emoční šoky či rozrušení a obavy, s kterými usínáme. Neschopnost spát při bolestech, kožním svědění či astmatu apod. nepovažujeme za nespavost!

Jak si kdo ustele…

Podle tradiční čínské medicíny tou nejlepší pozicí pro zdravý spánek a usínání je tzv. stabilizovaná poloha – jedná se o leh na pravém boku s pravou paží lehce pokrčenou na polštáři a vystrčenou ven, levá paže pak volně odpočívá na levém boku. Tato poloha je optimální proto, že srdce je výše než játra a krev tak může volně cirkulovat a naopak – játra, která jsou níže než srdce, zase "shromažďují" krev a zklidňují tím ducha, čímž podporují zdravý spánek. Rovněž i žaludek a střeva jsou v této pozici uvolněné a mohou tak vesele trávit potravu a posouvat ji směrem dolů. Pokud nemůžeme usnout v pozici na zádech, jedná se (z pohledu TCM) vždy o stav nadbytku, pokud usínáme pouze v pozici na zádech a s vystrčenými pažemi, pak jde o stav horka, pokud usínáme vždy pouze v poloze na břiše, jedná se o stav nedostatku (hlavně žaludku), pokud usínáme vždy a pouze na levé straně, v tom případě se jedná o nedostatečnost energie Qi a krve v dráze srdce a naopak o nadbytek v dráze jater.

Proč spíš (e) nespíš?

1. Emoční stres je v dnešní době alfou a omegou u většiny poruch spánku. Nadměrné starosti, obavy, úzkosti, strachy, starosti, nadměrné či neustálé (obsedantní) přemýšlení, sklon k smutku či plačtivosti, nostalgické prodlévání v minulosti, vnitřní neklid, hněv, podrážděnost, frustrace, pocit viny či ukřivděnosti, ale i závist, potlačovaný hněv, nenávist, nevraživost, zatrpklost či plané klevetění – to vše vede buď k vyčerpání YIN nebo krve XUE, která pak dostatečně nesvlažuje ducha a nebo ke stagnaci jaterní energie Qi, která se později mění v jaterní oheň, či umožňuje stoupání jaterního YANG, jež, "spaluje a dráždí" ducha v játrech, čímž je uzavřený okruh dokonán. Je zapotřebí, abychom život žili a ne abychom o něm neustále přemýšleli! Jak na to naleznete kupř. ve 12 zlatých pravidlech duševního zdraví.

2. Přepracování si dnes drží zaslouženě druhou příčku v našem pomyslném žebříčku. Dlouhotrvající práce bez odpovídajícího odpočinku, stresová práce (hlavně s lidmi), práce bez pravidelné a kvalitní stravy – to vše vede opět k šáhnutí si do "rezerv" organismu, jež jsou uložené v ledvinách, a následně tak dojde k vyčerpání YIN ledvin. Díky tomu se rozhoří "oheň z prázdnoty" v srdci. Tento druh nespavosti, kdy dráha ledvin nekomunikuje s dráhou srdce, je nejčastější hlavně u starších lidí.

3. Strava a stravování, které je nepravidelné, opulentní (přejídání se obecně a to hlavně na noc), nadměrná konzumace tučných jídel a potravin, přinášejících do organismu tzv. horko (červená masa, ostrá a kořeněná jídla, smažené, grilované či pečené pokrmy, ale i černá káva a alkohol) – to vše má za následek poruchy zažívání a to buď vznikem žaludečního hlenu TAN, který pak zneklidňuje ducha v srdci nebo vznikem vnitřního horka RE (hlavně v játrech). Nebo vede ke stagnaci potravy v žaludku JI SHI, která je častou příčinou nespavosti v dětském věku. Jak se vhodně stravovat naleznete ve 12 stříbrných pravidel správného stravování.

4. Konstituční dispozice, která ukazuje na slabou dráhu žlučníku a srdce, se v praxi projevuje bázlivostí, ustrašeností, nerozhodností, nízkým sebevědomím, obtížným prosazováním se, nedostatkem odvahy – tito lidé jsou od narození předurčeni k poruchám spánku a to se hlavně projevuje probouzením se nad ránem (kolem 4. hod.) s nemožností již dále usnout.

5. Další faktory jako je kupř. přetrvávající horký toxin RE DU po prodělaném horečnatém onemocnění, jež zneklidňuje ducha (kupř. nespavost u chronického únavového syndromu) nebo nadměrná ztráta krve v dětství (po úrazech či operacích) může vést v dospělosti také k nespavosti. Podobně působí i dlouhodobě užívané léky jako hormony včetně hormonální antikoncepce, analgetika či antibiotika, které z pohledu TCM oslabují či blokují krev, jež pak nedostatečně zklidňuje a vyživuje ducha.
 

 

 

 

Když spáti sladce nejde vždy tak hladce

 

Dle tradiční čínské medicíny je neschopnost usnout způsobena nedostatkem krve, probouzení se v noci je zapříčiněno nedostatkem YIN, probouzení se nad ránem pak nedostatečností v dráze žlučníku a srdce, neklidný spánek pak horkem nebo ohněm či stagnací potravy. Toto vše platí obecně, v praxi se pak jednotlivé obrazy mezi sebou různě kombinují. V zásadě si však můžeme rozdělit původce nespavosti z nedostatku a z nadbytku. Nespavost z nedostatku zahrnuje v sobě nedostatečnost krve v srdci a ve slezině, nedostatek YIN ledvin, jater a srdce, nedostatečnost žlučníku a srdce či nedostatečnou komunikaci mezi srdcem a ledvinami. Nespavost z nadbytku zase představuje oheň jater a srdce, stagnující Qi jater a srdce, stagnaci potravy, blokádu krve v srdci, stagnující hlen, jenž zneklidňuje ducha, či přetrvávající horký toxin.

Pravidelné a hlasité chrápání představuje z pohledu TCM většinou stagnující hlen TAN ze žaludku, jenž stoupá v protisměru – terapií v tomto případě jsou 2 bylinné směsi Baldachýnová komnata  + Obnova spálené země .

Následující podrobnější rozbor jednotlivých příčin je seřazen dle nejčastějšího výskytu nespavosti v praxi:

1. Oheň jater GAN HUO se projevuje neklidným spánkem, nepříjemnými sny a nočními můrami, dále podrážděností, sklonem k hněvu, pocitem hořkosti v ústech, bolestmi hlavy, motolicemi, červeným obličejem, žízní, suchou stolicí až zácpou a tmavší močí.

Bylinné směsi: Pilulka hořce .

2. Oheň srdce XIN HUO se projevuje probouzením se během spánku, nočními můrami, sny o létání, dále duševním neklidem, pocitem hořkosti v ústech, obzvláště po ránu a žízní.

Bylinné směsi: Zdolání ohnivé soutěsky .

3. Stagnace Qi v játrech GAN QI ZHI se projevuje nespavostí, neklidným spánkem, sny plnými obav či hněvu, dále pak bolestmi v podžebří a kolem žaludku, nafouknutím, náladovostí, sklonem k depresi a u žen předmenstruačním syndromem s napětím v prsou.

Bylinné směsi: Souznění kouzelné proměny  + Zklidnění zčeřené hladiny.

4. Ledviny a srdce spolu s nekomunikující SHEN/XIN YIN XU se projevuje nespavostí, častým probouzením se v noci, obtížným usínáním, dále pak suchostí v krku, nočním pocením, horkem v pěti srdcích (na ploskách, dlaních a na hrudi), bušením srdce, oslabenou pamětí, závratěmi, duševním neklidem, snadnou lekavostí či záškuby ve spánku, pískáním v uších nebo bolestmi v zádech.

Bylinné směsi: Elixír nebeského císaře .

5. Nedostatečnost YIN jater GAN YIN XU se projevuje probouzením se, nadměrným sněním, mluvením ve spánku, v těžším případě i chozením ve spánku (náměsíčností), dále pak suchostí v krku, podrážděností, rozostřeným viděním, pocitem horka, suchosti a bolesti v očích, suchou kůží, suchými vlasy a závratěmi.

Bylinné směsi: Radost přicházejícího spánku .

6. Horký hlen zneklidňující ducha DAN TAN RE se projevuje neklidným spánkem, trhavými pohyby a převalováním se během spánku, nepříjemnými sny, nočními můrami, dále chrápáním s pocitem tíže v těle, motolicemi, pocitem tlaku na hrudi, nevolností, nechutenstvím, bušením srdce, pocitem horka, hlenem v krku, lepkavou chutí v ústech a duševním neklidem.

Bylinné směsi: Baldachýnová komnata  + Obnova spálené země.

7. Nedostatečnost YIN ledvin a jater SHEN/GAN YIN XU se projevuje probouzením se, hojným sněním, mluvením ve spánku, v těžších případech i chozením ve spánku (náměsíčností, dále pak suchostí v krku, podrážděností, rozostřeným viděním, pocitem horka, suchosti a bolesti v očích, suchou kůží, suchými vlasy, závratěmi, pískáním v uších, bolestmi v bedrech a nočním pocením.

Bylinné směsi: Svěžest podvečerní pagody.

8. Nedostatečnost žlučníku a srdce DAN/XIN QI XU se projevuje typickým probouzením se nad ránem (kolem čtvrté hodiny) s nemožností již opět usnout, povrchním spánkem, hojným sněním, dále pak sklonem k bázlivosti či ustrašenosti, plachosti, nesmělosti, nerozhodnosti, bušením srdce, únavou, depresí a pocitem krátkého dechu.

Bylinné směsi: Druhý dech sokola  + Radost přicházejícího spánku .

9. Nedostatečnost krve v srdci a ve slezině XIN/PI XUE XU se projevuje nespavostí, obtížným usínáním, dále pak bušením srdce, únavou, nechutenstvím, mírnými úzkostmi, závratěmi, rozostřeným viděním a bledým obličejem.

Bylinné směsi: Harmonie z broskvového háje .

10. Stagnace Qi v srdci XIN QI ZHI se projevuje nespavostí (všeho druhu), dále bušením srdce, pocitem napětí či tlaku na hrudi, depresemi, mírným pocitem knedlíku v krku, mírným nedodechnutím se, zíváním, nechutenstvím, studenými a unavenými končetinami a mírně nafialovělými rty.

Bylinné směsi: Druhý dech sokola  + Souznění kouzelné proměny .

11. Blokáda krve v srdci XIN YU XUE se projevuje nespavostí (všeho druhu), trhavými pohyby a převalováním se během spánku, dále bušením srdce, bolestí na hrudi, duševním neklidem, úzkostí a strachem.

Bylinné směsi: Zpevnění podemletého břehu .

12. Přetrvávající horký toxin RE DU se projevuje po prodělaném horečnatém onemocnění neklidným spánkem, probouzením se v noci, dále pak duševním neklidem, nemožností zůstat chvíli sedět nebo ležet, pocitem plnosti na hrudi, trávicími obtížemi kolem žaludku a pálením žáhy.

Bylinné směsi: Stín brokátového závoje .

 

 

 

Do vínku proti trampotám
jsme v životě dostali 3 věci

– naději, smích a spánek!

text: MUDr. Petr Hoffmann

 

© 2012   MUDr. Martin Müller - ordinace TCM