MUDr.Martin Müller
ordinace Tradiční Čínské Medicíny


www.nextlife.cz                                       


 
     
Home
Ordinace
Léčebné metody
Co léčíme
Ceník
Kontakt
Mapa stránek
Partneři-odkazy
 
     

Lepší jeden den
na tomto světě,
než deset tisíc dní
na onom.

                  ( z Číny )

 
 
KONTAKT

MUDr.Martin Müller
Váňova 3225
272 01 Kladno
mobil: +420 774 732 258
www.nextlife.cz

 
     
Co léčíme - Články o tradiční čínské medicíně - Rakovina z pohledu tradiční čínské medicíny

Rakovina z pohledu tradiční čínské medicíny
 
 

Tradiční čínská medicína je především preventivní medicínou a proto se snaží zabránit či předejít nemoci tam, kde by vzniknout mohla. Vychází z empirického pozorování člověka a přírody a snaží se vše přizpůsobit této přirozenosti. Jakékoliv jemné odchylky vnímá pak jako poruchu tělesné či duševní rovnováhy a tím i vytvoření předpokladů (čili terénu) k určitým nemocem.

 

 

 

 

Rakovina jako "blokáda krve süe a energie qi" v místě oslabeného terénu.
Rakovina jako psychosomatické onemocnění. Kořeny nemoci je třeba také hledat v psychických a emočních životních prožitcích.

 

 

Jak to vidí tradiční čínská medicína?

Tak i obávaná nemoc rakovina je z pohledu tradiční čínské medicíny tzv. energetickou blokádou. Tradiční čínská medicína má i v případě těchto závažných nemocí různá, někdy až poetická přirovnání, které slouží ke snazšímu pochopení problému. Můžeme si tento stav představit asi nejlépe jako ucpaný okap, kdy na jedné straně (nad blokádou) se hromadí odpadní látky a na straně druhé (pod blokádou) zase chybí vyživující energie a krev. V místě blokády dochází po čase k vyboulení stěny okapu (tedy k opouzdření nádoru) či k jeho proděravění (vytvoření metastáz kdekoliv po těle).

Tradiční čínská medicína totiž shrnuje veškeré nádory, ať již zhoubné či nezhoubné, cysty, fibromy, myomy, cystické fibroplázie v prsou apod. pod pojem "blokáda krve a energie v místě oslabeného terénu".


Kde je zakopaný pes?

Největší podíl na vzniku nemoci zde hraje roli otázka psychiky, stravy a vrozené konstituce, přičemž psychická pohoda je vždy na 1. místě. Tradiční čínská medicína není příznivcem velkých výkyvů a extrémů a proto je vždy nutno žít v harmonii se sebou samým a se svým okolím. Pokud toto člověk nedokáže či neumí žít vyrovnaný a spokojený život bez permanentních stresů, tak má dle tradiční čínské medicíny ty nejlepší předpoklady onemocnět těmito chorobami a také doslova si na ně "zadělává", kdy si nepříznivý terén nechtěně, leč systematicky buduje.

Z toho všeho vyplývá i přístup čínské medicíny k léčbě rakoviny. Především je zapotřebí uspořádat si svoji životosprávu jako takovou, hlavně jde o známý slogan "pokoj v duši" a "ve zdravém těle zdravý duch a naopak !" Součástí správného přístupu k životu je i vyváženost ve všech oblastech života, tj. pravidelné střídání práce a odpočinku, fyzické a duševní činnosti, sportu a regenerace, pestrost, střídmost a pravidelnost ve stravování a pokud možno vyvarování se jakýchkoliv duševních otřesů a stresů. Snadno se tyto rady dávají, v praxi je to však vždy složitější.


Čínské houby a závažné nemoci

V poslední době se stále více dostávají do popředí pozornosti vědců celého světa čínské houby (ZHI) pro jejich jedinečné vlastnosti a účinky na organismus. Nejznámější, nejúčinnější a nejprozkoumanější jsou tyto 3 houby: Coriolus versicolor (YUNZHI), Ganoderma lucidum (LINGZHI) a Cordyceps sinensis (DONG CHONG XIA CAO).

Jedna čínská legenda vypráví, že tyto houby rostou pouze tehdy, když panovníci jsou k lidem a k zemi laskaví, z čehož vyplývá, že jsou to houby zahalené tajemstvím, vzácné a obtížně nalezitelné; obzvláště pak v našich končinách. Ne všude totiž mají nadměrnou produkci hub spojenou s válkami či Černobylem .... Staří Číňané si tyto houby vysoce cenili, nazývali je božskými houbami čili jakousi naší manou nebeskou. Jejich tvrzení, že tyto speciální houby rostou z esence hor a údolí, mraků a deště, čtyř ročních období, pěti prvků, YIN a YANG a dne a noci jen podtrhuje jejich výjimečnost.

Vlastnosti těchto hub popisoval již bájný lékař Li Shi Zhen v Materii Medice v 15. století.

Všechny tyto houby mají podobné blahodárné účinky na lidský organismus (udržování zdraví, podpora kvality a kvantity života), i když každá trochu jiným způsobem.

Z hlediska moderní medicíny všechny 3 houby výrazně zvyšují či udržují v rovnováze imunitu (imunostimulační a imunomodulační efekt), mají výrazné protinádorové účinky (antitumorózní efekt) a odbourávají volné radikály (antioxidační efekt).

Z hlediska tradiční čínské medicíny je imunita chápána jako stav vnitřní harmonie. Pokud správná energie Qi volně obíhá uvnitř těla, tak škodlivina nemá šanci se v něm usadit, což představuje zdánlivě jednoduchý, ale přitom složitý je pohled čínské medicíny na imunitu. Podle čínské teorie 5 prvků má každý orgán (dráha) svoji energii Qi a k tomu i odpovídající barvu: játra zelenou, ledviny černou, srdce červenou, slezina žlutou a plíce bílou. Toto jednoduché rozčlenění napomáhá i přiřazení jednotlivých hub k různým nemocem. Všechny 3 houby mají totiž, dle moderní medicíny (viz výše), podobné účinky, takže v praxi se lze pak těžko dobrat, která že to houba je vhodnější při podobné diagnóze (nádorová onemocnění, porucha imunity, apod.). "Barevné" rozdělení nám pak může být pomocí i jistým vodítkem při výběru produktu (kupř. Coriolus versicolor je černé a zelené barvy, tudíž posiluje ledviny a játra, Ganoderma lucidum je žluté a červené barvy, tedy posiluje slezinu a srdce, Cordyceps sinensis je černé a bílé barvy, čili posiluje ledviny a plíce.

 

 

 

Několik tisíciletí lidé víceméně věděli a tušili, že všechny nemoci, i ty nejzávažnější, mají v zásadě psychický původ. Toto porozumění zůstává pevně zakotvené v dědictví TCM. Pouze "moderní" západní medicína nás změnila na vak naplněný chemickými formulemi.

Výběr produktů

1. Při probíhající chemoterapii nebo radioterapii, stejně tak jako ještě 2 - 3 měsíce po chemoterapii nebo radioterapii, doporučuje čínská medicína k celkové regeneraci a detoxikaci organismu užívat Coriolus versicolor (Královská houba Yunzhi) v denní dávce 3 x 4 tablety.
2. Před chemoterapií či radioterapii, stejně jako po skončení regenerační kůry Coriolem versicolor čínská medicína doporučuje výběr jedné ze 3 následujících hub ( viz tabulka ) cca v délce 3 - 6 měsíců v denní dávce 3 x 4 tablety dle následujících kritérií v tabulce. Lze kombinovat i 2 produkty současně v případě odpovídajících příznaků.

                                                                                                    

Královská houba Yunzhi

Coriolus versicolor posiluje YIN jater a ledvin, ochlazuje horko, rozpouští hlen TAN, vysušuje vlhko SHI

příznaky: suché oči, sucho v ústech, tupé bolesti hlavy, nespavost, mrtvění končetin, bledý obličej se zarudlými líčky, závratě, rozostřený zrak, noční pocení, bolesti v bedrech, pískání v uších, u žen slabá či opožděná menstruace

   
Lingzhi kořen života

Ganoderma lucidum posiluje Qi sleziny a krev v srdci, zklidňuje ducha SHEN, rozpouští hlen TAN

příznaky: nadýmání, bledost, studené nohy a ruce, slabost končetin, měkčí stolice, pocit tíže po jídle, zkrácený dech, bušení srdce, snížená koncentrace, fyzická a duševní únava, zapomnětlivost

   
Tibetský klenot Cordyceps

Cordyceps sinensis posiluje YANG ledvin a YIN plic, rozpouští hlen TAN, posiluje obranou vrstvu WEI QI

Příznaky: časté močení velkého množství světlé moči, bolesti v bedrech, podlamování se v kolenou, vyhledávání tepla, impotence, suchý kašel, bledý obličej se zarudlými líčky.

 

 text: MUDr. Petr Hoffmann

 

© 2012   MUDr. Martin Müller - ordinace TCM