MUDr.Martin Müller
ordinace Tradiční Čínské Medicíny


www.nextlife.cz                                       


 
     
Home
Ordinace
Léčebné metody
Co léčíme
Ceník
Kontakt
Mapa stránek
Partneři-odkazy
 
     

Nežen se za minulostí
a neztrácej se v budoucnosti.
Minulost už není.
Budoucnost ještě nepřišla.
Život je tady a teď.
                           ( Buddha )

 
 
KONTAKT

MUDr.Martin Müller
Váňova 3225
272 01 Kladno
mobil: +420 774 732 258
www.nextlife.cz

 
     
Co léčíme - Články o tradiční čínské medicíně - Bolesti hlavy z pohledu tradiční čínské medicíny

Bolesti hlavy z pohledu tradiční čínské medicíny
 
 

Bolesti hlavy (cefalea nebo migréna) jsou jedním z nejčastějších stesků dnešního člověka žijícího v "moderní době" západní civilizace. Jedná se většinou o subjektivní pocity pacienta, a proto jejich intenzitu nelze přesně změřit nebo objektivizovat přístroji.

Kdo někdy zažil bolesti hlavy či migrény, ví, o čem je řeč, a lépe rozumí druhému trpícímu. Sytý hladovému nevěří a zdravý nemocného nechápe... Nejvíce jsou postiženy bohužel opět ženy. Muži jsou těchto potíží do jisté míry ušetřeni, a pokud se přece vyskytnou, jedná se většinou o organické postižení, jako je epilepsie, úraz, nádor, cysta, mozková mrtvice apod.

 

 

Proč právě ženy?

 

Důvodů je hned několik.

1.     V čínském pojetí je žena vždy jinové povahy, a proto úbytek jinu, který ji po celý život provází a kterému více či méně úspěšně vzdoruje, se projeví vzestupem jangu do hlavy, a tedy i bolestmi hlavy.

2.     Každá žena také čelí po celý život úbytku či oslabení krve, což je dáno menstruací, porody, kojením či hormonální antikoncepcí. Nedostatečnost krve umožňuje stoupání jangu do hlavy a vznik vnitřního větru, který může vyvolávat i těžké migrény.

3.     Ženy jsou od přírody emotivnější než muži. Menstruace, klimakterium, úplněk, stres, děti – to vše hraje v životě ženy nezanedbatelnou roli, doprovázenou řadou emocí.
Tyto nadměrné či opakované emoce mohou způsobit blokádu jaterní energie čchi, jež se posléze přemění na vnitřní horko či oheň, a to stoupá do hlavy.

Někdy si i malé děti, většinou zase rodu ženského, stěžují na bolesti hlavy, často spojené i s bolestmi bříška. Většinou se jedná o stejný případ – na počátku jsou emoce.

Terapie se podle toho odvíjí (Zklidnění zčeřené hladiny).

Než se však pustíme do léčby z hlediska čínské medicíny, vždy je nutné předem vyloučit organickou příčinu bolestí hlavy. Bývá sice vzácná, ale o to záludnější! Jedná se kupř. o výše zmíněné mozkové nádory či jiné útvary v hlavě, úrazy, mechanické bloky páteře, epilepsii apod. Drtivá většina bolestí hlavy je podle západní medicíny "naštěstí" tzv. psychosomatického původu (duše ovlivňuje tělo) a její příčiny se dají obtížně zjistit.

Podobně tomu bývá třeba u hypertenze. Pro čínskou medicínu v těchto případech nastává ideální příležitost ukázat svoje možnosti. Je to zkrátka její parketa.

Odkud začít klubko rozmotávat?

Bolesti hlavy můžeme v čínské medicíně klasifikovat z několika hledisek: podle místa bolesti, času, kdy se objevují, podle charakteru bolesti, nástupu bolesti, podle zlepšujících a zhoršujících se faktorů a podle vnitřních či vnějších příčin.

Bolesti hlavy z vnějšího napadení větrem (viz Chřipka a nachlazení) mají na rozdíl od bolestí z vnitřních příčin náhlý začátek a také většinou rychlý konec. Při napadení horkým větrem jsou bolesti silné, hluboké a bolí celá hlava (Chlad ranní mlhy), při napadení chladným větrem se objevuje stažení šíjových svalů a bolesti hlavy v týle (Průsmyk větrné hory). Při napadení zevním škodlivým vlhkem a větrem(kupř. v letním období chřipek) je spíše než bolest hlavy pocit tíže v hlavě (Šavle malého samuraje).

Bolesti hlavy přes den většinou odpovídají nedostatečnosti jangu nebo čchi na rozdíl od nočních bolestí hlavy, které jsou způsobeny nedostatečností jinu nebo krve.

Bolesti hlavy, které jsou tupé, odpovídají stavu nedostatku, oproti ostrým bolestem, které jsou způsobeny stavem nadbytku. Pulzační bolest, kdy se chce hlava jako by rozskočit, odpovídá stoupajícímu jangu jater, tahavá bolest je způsobena vnitřním větrem, vrtavá bolest odpovídá blokádě krve, pocit těžké hlavy, jako by hlava byla zabalena do mokrého ručníku, je způsoben vlhkem nebo hlenem a bolesti pociťované uvnitř hlavy odpovídají nedostatečnosti ledvin.

Bolesti hlavy, které mizí po odpočinku a v klidu, odpovídají stavu nedostatku, zatímco bolesti hlavy, které se zlepší pohybem a prací, odpovídají jaternímu ohni, hlenu nebo blokádě krve.

Bolesti hlavy, které se zhoršují vleže, odpovídají většinou stavu nadbytku (stoupajícímu jangu jater, jaternímu ohni, hlenu či blokádě krve).

A podobně bolesti hlavy, které pomíjí, když se najíme, odpovídají stavu nedostatku, zatímco ty, které se po najedení zhoršují, odpovídají stavu nadbytku, obzvláště hlenu, či stagnaci potravy.

Bolesti hlavy, které zesílí po sexu, odpovídají nedostatečnosti jinu nebo jangu ledvin.

Příčiny a terapie

Západní medicína vidí příčinu většiny bolestí hlavy (po vyloučení organických příčin) v krční páteři. Tento termín, dalo by se téměř říci až zaběhnuté klišé: "To máte od páteře", se stal současně i evergreenem dnešní doby (spolu s dalšími slogany typu: "S tím se musíte naučit žít" či "To víte, ve vašem věku, co byste chtěl/a..."). Na toto zaklínadlo moderní doby (z jakékoliv oblasti medicíny) se pak svádí ledacos a páteř se občas stává nevinným hromosvodem. Rehabilitace a psychiatrie se plní těmito "odkládacími diagnózami", když už není kam horký brambor dál přeposlat...

Z pohledu čínské medicíny jeden případ bolesti hlavy odpovídá i tzv. krční páteři: zablokování čchi jater (z emocí či jednostranného přetěžování kupř. od dlouhého sezení u počítače či v autě) vede současně i k zablokování čchi v dráze žlučníku, neboť játra a žlučník jedno jsou. Dráha žlučníku, jež prochází přes krční a šíjové svaly do hlavy, je pak i řádně "stažena a zablokována", což se projevuje i ztuhnutím svalů a bolestí hlavy. Terapie pak kupodivu spočívá v užívání bylinné směsi Zklidnění zčeřené hladiny. Ta se mimo jiné používá i na premenstruační syndrom, uvolňuje stísněnou čchi v játrech, a tím i bolesti a ztuhnutí svalů krční páteře. Nejčastěji se doporučuje s Uvolněním napjaté tětivy a Šaolinovým olejem.

Z výše popsaného vyplývá, že stanovit diagnózu a navrhnout terapii není u bolesti hlavy zrovna jednoduché. Příznaky si mohou protiřečit a obvykle nejsou jediným steskem. Většinou se kombinují s dalšími potížemi, jako jsou hypertenze, závratě, pískání v uších, šedý či zelený zákal, premenstruační syndrom apod. Abychom se v tom vyznali – zvlášť pacienti – použijeme k rozmotávání klubíčka zkušenosti z praxe. Podíváme se na nejčastější příčiny bolestí hlavy, jak nám je dnešní život přináší. Jedná se o bolesti hlavy z vnitřních příčin, které jsou vyvolány povětšinou emocemi, stravou, životosprávou, menstruací či klimakteriem, vrozenou konstitucí...

1.     STOUPAJÍCÍ JANG JATER - YANG SHI GAN

                 
 

Drtivá většina bolestí hlavy je v současnosti v naší populaci způsobena právě vzestupem jaterního jangu. Nadměrné či dlouhodobé emoce, jako jsou zloba a vztek (ať již vyjádřené či potlačené), zklamání, frustrace, starosti či hormonální antikoncepce vedou v konečném důsledku ke vzestupu jaterního jangu GAN YANG SHI, což se může projevit následujícími příznaky: silné, pulzující či rozpínající se bolesti hlavy, obvykle  jednostranné, lokalizované nad obočím, ve spáncích či na půlce hlavy, s vnitřním tlakem na oči, často se přemisťující, ulevující vsedě či vleže s podporou polštářů, doprovázené motolicemi, rozostřeným viděním, mžitkami před očima či aurou (tj. pacient již dopředu pozná, že přichází bolest hlavy). Dalšími příznaky mohou být nevolnost se zvracením, po kterém se uleví, průjem, pískání v uších, nespavost, podrážděnost či sucho v krku. Podobné příznaky a léčbu má i jaterní vítr NEI FENG, který se navíc vyznačuje tahavými bolestmi celé hlavy, silnými motolicemi, případně mravenčením či třesem končetin nebo třesem hlavy. Tyto bolesti hlavy se objevují také často o víkendech či volných pracovních dnech, neboť nadměrný jang je "spotřebováván" prací, avšak ve volnu se projeví v podobě přetlaku podobně jako přefouknutá pneumatika, která je vypouklá v místě nejmenšího odporu. V klidu je toto vyboulení znatelné a hrozí i nebezpečí prasknutí pneumatiky, avšak při jízdě se tlak rovnoměrně rozloží a přetlak není viditelný.

Pokud bolí pouze levá polovina hlavy, jedná se také o tento případ. Terapie z hlediska čínské medicíny spočívá ve stažení nadměrného stoupajícího jangu jater, jeho ukotvení a harmonizaci, což je situace jako stvořená pro dvě bylinné směsi – Uvolnění napjaté tětivy + Zklidnění zčeřené hladiny. Obě směsi se užívají společně a k nim je možno přidat na zmírnění bolestí (obecně na bolest jakéhokoliv druhu a původu) mazání na bolavá místa Šaolinový olej. Uvolnění napjaté tětivy  je univerzální směs pro stažení stoupajícího jangu a částečné vyživení jinu, takže není určena pouze pro vysoký krevní tlak, ale i kolísavý či dokonce nízký tlak, neboť na jedné straně stahuje a ukotvuje jang, na straně druhé i vyživuje a doplňuje jin. Zklidnění zčeřené hladiny pak zase vyživuje krev jater a odblokovává (harmonizuje) stagnující čchi jater, jež se mění na vnitřní horko a vytváří tak vysoce emoční prostředí...

2.     OHEŇ JATER – HUO SHI

              
 

Vygradované emoce mohou způsobit oheň jater GAN HUO, jenž se vyznačuje stejnými příznaky jako předchozí případ stoupajícího jangu jater, avšak podstatně intenzivnějšími. Jsou to ty známé klasické migrény se vším všudy.

Bolesti hlavy jsou mnohem silnější, více pulzující, bušící a rozpínavé, jsou i více fixované na jedno místo a častěji jsou doprovázeny nevolností a zvracením. Navíc se zde objevuje i zácpa, červený obličej, zarudlé oči a močení malého množství tmavé moče. V případě akutních migrenózních záchvatů se užívají níže uvedené bylinné směsi již při počínajících příznacích migrény, a to ve vyšší dávce a mnohem častěji, kupř. 4 tablety od každého přípravku každou půlhodinu až do zlepšení stavu.

Pokud bolí pouze pravá polovina hlavy, jedná se také o tento případ.

Bylinné směsi:

o    Pilulka hořce  

o    Uvolnění napjaté tětivy  

3.     NEDOSTATEK KRVE – XUE XU

             
 

Většina žen se dříve či později potýká s příznaky nedostatečnosti krve XUE XU, jako jsou tupé bolesti hlavy, které mohou být doprovázeny závratěmi (po stoji ze sedu), nízkým krevním tlakem, bledostí, nespavostí, rozostřeným viděním či bušením srdce.

Bylinné směsi:

o    Náramek osmi perel  

o    Volnost svobodného poutníka  

4.     VNITŘNÍ VÍTR – NEI FENG A HLEN – TAN V HLAVĚ

                   
 

I tato zdánlivě zvláštní kombinace hlenu TAN a vnitřního větru NEI FENG je dnes na naší západní frontě poměrně častá. Klid není zrovna naší silnou stránkou, a když se přidá i zatěžující strava, dochází ke vzniku hlenu a vnitřního větru, jež se mohou projevit příznaky, jako jsou chronické tupé bolesti hlavy s motolicemi a pocitem tuposti v hlavě, které jsou čas od času přerušovány akutními, silnými, pulzujícími bolestmi hlavy (migrénami).

Bylinné směsi:

o    Uvolnění napjaté tětivy  

o    Baldachýnová komnata

5.     NEDOSTATEK JANGU LEDVIN – YANG XU

              
 

Pokud ledvinné esence nevyživují dostatečně hlavu a mozek, má nedostatek jangu YANG XU. V takovém případě se objevují chronické tupé bolesti celé hlavy a někdy i čela. Jsou doprovázeny pocitem prázdna v hlavě, zimomřivostí, slabostí či bolestmi v bedrech nebo v kolenou, častým močením světlé hojné moče.

Bylinné směsi:

o   Slast uprostřed noci

o   Tajemství zlaté skříňky  

6.     HORKO V ŽALUDKU – WEI RE

              
 

Nadměrný přísun "horkých" potravin, jako jsou ostrá, smažená, grilovaná a kořeněná jídla, alkohol, káva, tučná, masitá a mastná jídla – to vše vede k usazení horka RE v žaludku a ve střevech. Navíc tato potrava ve střevech stagnuje a vytváří vhodné prostředí pro silné bolesti hlavy v oblasti čela, které se zhorší po přejedení či "horkých" jídlech. Doprovází je bolesti žaludku, říhání, kyselost v ústech, žízeň na studené, suchá stolice či zápach z úst.

Bylinné směsi:

o   Stín brokátového závoje

o   Obnova spálené země  

7.     HLEN – TAN NEBO VLHKO – SHI STAGNUJE V HLAVĚ

              
 

Díky špatné životosprávě a stravovacím návykům dochází ke vzniku vlhka SHI či později i hlenu TAN, které se usazují v hlavě a mohou se projevit příznaky jako např.: tupé bolesti hlavy s pocitem tíže, kdy je hlava jakoby zabalena mokrým ručníkem, rozostřené vidění, pocit tuposti v hlavě, otupělost, zhoršení bolesti hlavy po ránu, někdy i nevolnost, pocit plnosti na hrudi a na břiše či hlen v krku.

Bylinné směsi:

o    Baldachýnová komnata  

o    Hostina pěti chutí  

o    Šaolinový olej  

8.     BLOKÁDA KRVE – YU XUE

Stavy po úderech do hlavy, úrazech hlavy, otřesech mozku, operacích mozku či nádorech, stejně tak jako dlouhodobá stagnace nadměrného ohně, mohou vést k blokádě krve YU XUE, jež se může projevit příznaky, jako jsou silné, vrtavé (jako když se nehet zavrtává do hlavy) či bodavé bolesti hlavy, které jsou vždy jednostranné, na stejném místě a chronické. Dalšími příznaky mohou být tmavě černý (antracitový) vzhled kůže, bolesti v podžebří, u žen bolestivá menstruace s tmavými sraženinami krve. Po úrazech hlavy se může objevit i poúrazová (sekundární) epilepsie, zatímco primární epilepsie (od narození) je většinou kombinace nedostatečnosti jinu a vnitřního větru (bylinné směsi: Hbitost lučního štírka + Uvolnění napjaté tětivy).

Bylinné směsi:

o    Zpevnění podemletého břehu  

o    Houževnatost bambusového výhonku  

9.     NEDOSTATEK ČCHI – QI XU

 
              
 

Nadměrný výdej energie a nedostatečný přísun nové energie vede postupně k oslabení energie čchi QI XU, jež nemá sílu vystoupat do hlavy, ale naopak klesá dolů. Tento pokles čchi se může projevit tupými bolestmi celé hlavy, nebo v oblasti čela, přicházejí v záchvatech, zhoršují se prací a po ránu, zlepšují se odpočinkem a v klidu vleže. Mohou být doprovázeny únavou, zadýcháváním se či měkčí stolicí.

Bylinné směsi:

o    Tygří pramen 

o   Úklid obilné sýpky

10.  NEDOSTATEK JINU LEDVIN – YIN XU

              
 

Ledvinná esence, jejíž součástí je i jin ledvin, vyživuje mozek. V případě nedostatku jinu YIN XU se objevují neostré bolesti celé hlavy, někdy i v týle, jsou doprovázeny pocitem prázdna v hlavě, závratěmi, pískáním v uších či bolestmi v bedrech.

Bylinné směsi:

o    Lesk nefritového šperku

Bolesti hlavy kolem menstruace

PŘED MENSES

            
 

Tyto bolesti hlavy (cca 2-3 dny před menses) jsou způsobeny stagnací jaterní čchi QI ZHI, ke které se přidává přirozená stagnace krve před menses a mění se na horko RE, které umožňuje stoupání jaterního jangu YANG SHI (GAN) do hlavy. Tyto bolesti hlavy jsou pulzují ve spáncích, mohou je doprovázet závratě, pískání v uších, podrážděnost, sklon k výbuchům hněvu či agresivitě a červený obličej.

Bylinné směsi:

o    Zklidnění zčeřené hladiny  

o    Souznění kouzelné proměny

o    Uvolnění napjaté tětivy

PŘI MENSES

Tyto bolesti hlavy mohou mít 4 příčiny:

1.     nedostatečnost krve jater – XUE XU, kdy bolesti hlavy jsou tupé, lokalizované na temeni a mohou být provázeny závratěmi, rozostřeným viděním či slabým menstruačním krvácením.

 
           
 

Bylinné směsi:

o    Náramek osmi perel  

o    Lesk nefritového šperku  

2.     vzestup jaterního jangu do hlavy – YANG SHI (GAN), kdy bolesti hlavy pulzují ve spáncích, mohou být doprovázeny závratěmi, pískáním v uších, podrážděností, sklonem k výbuchům hněvu či agresivitě a zčervenáním v obličeji.

 
           
 

Bylinné směsi:

o    Uvolnění napjaté tětivy

3.     oheň jater – HUO SHI, kdy bolesti hlavy pulzují ve spáncích nebo za očima, mohou být doprovázeny zarudlýma očima, zarudlým obličejem, hořkou chutí v ústech, zácpou, závratěmi, pískáním v uších, podrážděností, sklonem k výbuchům hněvu či agresivitě a malým množstvím tmavé moče.

 
               
 

Bylinné směsi:

o    Pilulka hořce

4.     blokáda krve – YU XUE, kdy bolesti hlavy jsou bodavé, ve spáncích, mohou být doprovázeny bolestivou menstruací s tmavou menstruační krví se sraženinami.

 
           
 

Bylinné směsi:

o    Jemnost nebeské víly

o    Uvolnění karmínové řeky

PO MENSES

            
 

Tyto bolesti hlavy (cca 2–3 dny po menses) jsou způsobeny úbytkem krve po menses, která ještě více oslabila již předem oslabenou krev, což vede k nedostatečnosti krve jater XUE XU. Projevuje se tupými bolestmi hlavy na temeni. Mohou být doprovázeny závratěmi, rozostřeným viděním či slabým menstruačním krvácením.

Bylinné směsi:

o    Náramek osmi perel  

o    Lesk nefritového šperku 

Ať vám z toho nejde hlava kolem!

Nejčastěji jsou bolesti hlavy, v naprosté většině u žen, způsobeny nedostatečností krve v játrech s její následnou stagnací. Společně se stagnací energie čchi (z emocí) se mění na vnitřní horko, jež spaluje a vysušuje jin jater a ledvin a umožňuje stoupání jaterního jangu do hlavy, případně i vznik vnitřního větru. Tento stav se nejlépe ovlivňuje kombinací dvou bylinných směsí – Zklidnění zčeřené hladiny  nebo Souznění kouzelné proměny  a Uvolnění napjaté tětivy . Je to situace vzniklá na základě stavu nedostatku, jenž je způsoben nedostatečností krve, energie čchi, jinu, jangu nebo ohně. Pacient, tedy žena, je většinou bledší, unavená, vyčerpaná starostmi každodenního života...

V případě stavu nadbytku se jedná o všechny ostatní příčiny bolestí hlavy. Nejčastější terapie v praxi je opět dvojkombinace: Pilulka hořce a Uvolnění napjaté tětivy. Pacient, a zde se může jednat i o muže, je většinou červený v obličeji, plný elánu, nabitý energií, rychle mluví...

Toto základní praktické rozdělení slouží k lepší představě o tom, jak bolesti hlavy vidí čínská medicína a co všechno se při nich děje. Nejlepší však je, když se nic neděje – tedy když vás hlava nebolí, a pokud ano, ať vám dá čínská medicína naději, že závěje navátých bolestí z hlavy odstraníte.

 
 
 

 

 

 

Ženu celý život jako stín provází úbytek jinu

 

                                                                                                                       text: MUDr. Petr Hoffmann

 

© 2012   MUDr. Martin Müller - ordinace TCM