MUDr.Martin Müller
ordinace Tradiční Čínské Medicíny


www.nextlife.cz                                       


 
     
Home
Ordinace
Léčebné metody
Co léčíme
Ceník
Kontakt
Mapa stránek
Partneři-odkazy
 
     

Nemusíš bojovat
abys zvítězil.
Silou myšlení ke klidu,
vnitřní čistotě a síle.

                           ( Šao-lin )

 
 
KONTAKT

MUDr.Martin Müller
Váňova 3225
272 01 Kladno
mobil: +420 774 732 258
www.nextlife.cz

 
 
 
 
 
     
Léčebné metody - Čínské cvičební programy - cvičení qigong

Čínské cvičební programy - cvičení qigong (čchikung)

Čínské cvičební programy udržují v dobrém stavu jak tělo, tak mysl. Čchi-kung lze volně přeložit jako efektivní zacházení s životní energií. Toto cvičení učí pohybům a dýchání s cílem zapojit čchi do všech funkcí v tělě a vzbudit činnost jednotlivých orgánů.
Qigong posiluje jak jang prostřednictvím pohybu, tak jin prostřednictvím dýchání. Stimulací proudění čchi přispíváme k procvičení samotného těla. Pokud životní energie putuje volně, organismus se udrží ve formě a nastává stav celkové harmonizace těla. Ke cvičení je nejvhodnější doba mezi pátou a sedmou hodinou ranní, kdy čchi putuje plícemi.
K zahájení praktikování posilujícího cvičení čchi-kung není nikdy pozdě. Pomůže nám vytvořit zdravější vztah mezi duševní a tělesnou podstatou našeho organismu.

 
 
 

Zásady taoistických metod při cvičení wushu, čchi-kung jsou kořenem tradice zkvalitnění duševního života i tělesné kondice.

 
 

Čchi-kung není v západních zemích příliš obvyklé a větší oblibu si získalo taj-či, příbuzný styl bojového umění, které je zaměřené spíše na fyzickou rovnováhu než na vnitřní harmonii.

Pro většinu lidí západního světa jsou čínská bojová umění jen tězko  pochopitelné skutečnosti. Jejich bojové techniky, jako např. Kung-fu, mají velmi dlouhou historii několika tisíc let a jsou odjakživa  silně zakořené v čínském světovém názoru, náboženství i lékařství. Za kolébku Kung-fu je považován dodnes existující klášter Šao-lin, kde buddhistický mistr Bódhidharma kolem roku 527 uvedl v život vědu o lékařství a fyzických cvicích vycházejících z bojových technik. Cílem bylo především ovládnutí vlastního těla, utváření osobnosti a duchovní rozvoj.

Techniky bojových umění nezřídka využívají znalostí tradiční čínské medicíny, protože údery vedou do bodů na těle protivníka, které se přesně kryjí s body využívanými při akupunktuře. Zkušený mistr dokáže úderem do těchto bodů rozvrátit tok energie čchi v organismu, což zapříčiní vážnou poruchu.

 
 
 

Hlavním cílem čínského bojového umění (čínských cvičebních programů) však navždy zůstává uchování rovnováhy mezi duševní a tělesnou stránkou našeho bytí a ovládnutí průtoku energie čchi ve vlastním těle, přičemž "bojové" je jen vedlejším výsledkem.

 
 
 
Dvanáct šaolinských životních zásad
 1. Žij tady a teď, nehodnoť danou chvíli.

 2. Jen bedlivou pozorností nahlédneš do nitra svého i do nitra jiných.

 3. Věci buď dokonči, nebo se do nich vůbec nepouštěj.

 4. Bažíš-li po něčem, činí tě to vypočitatelným, zranitelným a vydíratelným.

 5. Nikdy se nenech k žádnému jednání strhnout.

 6. Pomalostí přemáhej spěch.

 7. Lépe ocenit jiné můžeš jen jejich napodobením.

 8. Vytvářej příležitosti a čekej na ně, abys je mohl využít pro sebe nebo proti svým nepřátelům.

 9. Ustoupíš-li, necháš energii soupeře vyvanout do prázdna.

 10. Skutečná převaha je v umění vítězit bez boje.

 11. Oprosti se od přejatých názorů a své vlastní stále znovu ověřuj.

 12. Vše, čím jsi a čím se staneš, je jen v tobě samotném.

 

Abychom dovedli tyto zásady správně aplikovat, nemusíme přitom být ani mnichy, ani žít v klášteře.Tato jednoduchá pravidla můžeme uplatnit všude, bez ohledu na to, kde právě jsme. Musíme být jen ochotni vyrovnat se sami se sebou,  se svými schopnostmi a vlastním myšlením, bude-li to nutné, také je změnit.

 

 

© 2012   MUDr. Martin Müller - ordinace TCM